Укр Eng
На цей день подій не заплановано Січень Січня Лютий Лютого Березень Березня Квітень Квітня Травень Травня Червень Червня Липень Липня Серпень Серпня Вересень Вересня Жовтень Жовтня Листопад Листопада Грудень Грудня

Державне підприємство
«УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»
(Укрпатент)

Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності” (Укрпатент) - інституційна складова державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні.

 

Укрпатент відноситься до сфери управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України і є єдиним в Україні державним закладом експертизи, який:

  • здійснює розгляд і проведення експертизи заявок на об'єкти інтелектуальної власності (ОІВ), які надходять на його адресу;
  • забезпечує (а де-факто здійснює) державну реєстрацію та видачу охоронних документів на зазначені об'єкти;
  • забезпечує (а де-факто здійснює) публікацію офіційних видань у сфері інтелектуальної власності;
  • здійснює інформаційну, просвітницьку, навчальну та інноваційну діяльності, необхідні для проведення експертизи заявок й подальшого розвитку закладу експертизи;
  • є центром міжнародного обміну виданнями;
  • здійснює повноваження Міжнародного пошукового органу та Органу міжнародної попередньої експертизи відповідно до Договору про патентну кооперацію (PCT). Ці повноваження Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) надала Укрпатенту у 2013 році та подовжила з 2017 року по 2027 рік;
  • надає патентно-інформаційні послуги, здійснює інформаційну підтримку суб'єктів інноваційної діяльності, організовує та проводить семінари, конференції, круглі столи з актуальних питань щодо набуття та охорони прав на ОІВ.

 

Зміст сторінки:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ

Про створення державного підприємства "Український Інститут промислової власності"

№ 175    "07" червня 2000р.    м. Київ

На виконання Указу Президента України від 15 грудня 1999 p. № 1573/99 "Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади" та постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2000 p. № 601 "Про утворення Державного Департаменту інтелектуальної власності у складі Міністерства освіти і науки України"

НАКАЗУЮ

Створити державне підприємство "Український інститут промислової власності" на базі Державного патентного відомства України та державного підприємства "Інститут промислової власності", що ліквідуються, включити його до сфери управління Державного департаменту інтелектуальної власності та розмістити (на умовах оренди) за адресою: м Київ, вул Сім'ї Хохлових, 15. Призначити Новікова C.I. директором державного підприємства "Український інститут промислової власності", якому в місячний термін розробити і затвердити статут державного підприємства "Український інститут промислової власності" та вирішити питання його державної реєстрації згідно з чинним законодавством. Голові Державного департаменту інтелектуальної власності Паладію М.В в місячний термін: - вирішити питання щодо матеріально-технічного та фінансового забезпечення діяльності державного підприємства "Український Інститут промислової власності" і організувати проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Державного патентного відомства України та державного підприємства "Інститут промислової власності"; - укласти контракт з директором державного підприємства "Український Інститут промислової власності" згідно з чинним законодавством. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

В. Кремень

Наказом МОН України № 459 від 20 вересня 2000 року до цього наказу внесено зміни.

Статут Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності»

Статут Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (ідентифікаційний код 31032378) (нова редакція)

 

ВИПИСКА
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ
ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ"

 
 
 

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадьских формувань

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Витяг з реєстру платників податку на додану вартість

Витяг з реєстру платників податку на додану вартість № 1526554503478

Індивідуальний податковий номер № 310323726552