Укр Eng
На цей день подій не заплановано Січень Січня Лютий Лютого Березень Березня Квітень Квітня Травень Травня Червень Червня Липень Липня Серпень Серпня Вересень Вересня Жовтень Жовтня Листопад Листопада Грудень Грудня

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

Порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року № 1716, із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 р. № 496

Декрет Кабінету Міністрів України “Про державне мито”

Постанова Кабінету Міністрів України  «Деякі питання надання Міністерством освіти і науки і Міністерством економічного розвитку і торгівлі (у сфері інтелектуальної власності) платних адміністративних послуг» від 30 травня 2011 року № 550

Інструкція про порядок обчислення та справляння державного мита

Порядок повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів

Порядок надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) чи зареєстрованої топографії інтегральної мікросхеми

Про державну систему депонування штамів мікроорганізмів

Про спеціально уповноважені органи для визначення та контролю особливих властивостей та інших характеристик товарів

Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)

Відомчі нормативно-правові акти

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 червня 2011 року "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з питань інтелектуальної власності

Інформація про зміни, внесені до положень про державні реєстри, та введення нових бланків охоронних документів

Інструкція про порядок ознайомлення будь-якої особи з матеріалами заявки на об’єкт права інтелектуальної власності 

Винаходи та корисні моделі

Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель

Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель

Зміни до Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель

Положення про Державний реєстр патентів України на винаходи

Положення про Державний реєстр патентів України на корисні моделі

Положення про Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на секретні винаходи

Положення про Державний реєстр деклараційних патентів України на секретні корисні моделі

Інструкція про порядок продовження строку дії патенту на винахід, об'єктом якого є засіб, використання якого потребує дозволу компетентного органу

Зміни до Інструкції про порядок продовження строку дії патенту на винахід, об'єктом якого є засіб, використання якого потребує дозволу компетентного органу

Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі)

Інструкція про офіційну публікацію заяви про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) та клопотання про її відкликання

Інструкція про порядок видачі патенту України на винахід, що охороняється авторським свідоцтвом СРСР

Інструкція про видачу патентів України на секретні винаходи, які охороняються авторськими свідоцтвами СРСР на секретні винаходи

Промислові зразки

Правила складання та подання заявки на промисловий зразок

Зміни до Правил складання та подання заявки на промисловий зразок

Правила розгляду заявки на промисловий зразок

Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки

Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка

Інструкція про офіційну публікацію заяви про надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого промислового зразка та клопотання про її відкликання

Топографії інтегральних мікросхем

Правила складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми

Положення про Державний реєстр України топографій інтегральних мікросхем

Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на топографію інтегральної мікросхеми та видачу ліцензії на використання топографії інтегральної мікросхеми 

Знаки для товарів і послуг

Правила погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави “Україна”, до знака для товарів і послуг

Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг

Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг

Положення про Комісію щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів і послуг

Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг

Порядок оприлюднення відомостей заявок на знаки для товарів і послуг в мережі Інтернет

Зазначення походження товарів

Правила складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару

Положення про Державний реєстр України назв місць походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів

Положення про перелік видових назв товарів

Стандарти у сфері інтелектуальної власності

Державні стандарти України (ДСТУ)

Стандарти ВОІВ