Укр Eng
На цей день подій не заплановано Січень Січня Лютий Лютого Березень Березня Квітень Квітня Травень Травня Червень Червня Липень Липня Серпень Серпня Вересень Вересня Жовтень Жовтня Листопад Листопада Грудень Грудня

КАДРОВИЙ РЕЗЕРВ


Охорона інтелектуальної власності – одне з першорядних завдань розвиненої держави, і рівень організації державою такої охорони – показник ступеня її цивілізованості. Тому роль одного з головних органів у системі охорони інтелектуальної власності провідних країн виконує патентне відомство.

В Україні таким органом є Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент). В Укрпатенті працюють фахівці з усіх технічних і природничо-наукових напрямів, які здійснюють експертизу заявок на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки, топографії інтегральних мікросхем.

Робота в Укрпатенті – це життя у великому дружному колективі зі сформованими традиціями; життя, насичене яскравими культурними й спортивними подіями, профспілковими заходами; це гідна й безперебійна зарплата, що залежить від Ваших здібностей.

Приєднуйтеся до колективу унікальних фахівців!

Переваги роботи в Укрпатенті:

 • конкурентна заробітна плата та своєчасна її виплата;
 • соціальні гарантії;
 • кар'єрний ріст та розвиток;
 • престижність;
 • комфортні умови праці.

До кадрового резерву запрошуються кандидати на посаду експерта кваліфікаційної
експертизи заявок на винаходи.

ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ ДЛЯ ВКЛЮЧЕННЯ
ДО КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ

Вимоги до кандидатів на посаду експерта кваліфікаційної експертизи заявок на винаходи:

 • громадянин України;
 • вища технічна освіта;
 • знання іноземної мови на рівні, не нижче ніж Intermediate (переважно англійська, французька або німецька);
 • схильність до аналітичної інтелектуальної роботи та логічного мислення;
 • уміння вести ділове листування українською мовою;
 • упевнений користувач ПК;
 • висока виконавча та трудова дисципліна.

Перевага надається фахівцям, які мають досвід роботи за спеціальністю не менше ніж
два роки, особливо в пріоритетних напрямах формування кадрового резерву,
та підвищений рівень володіння англійською мовою.

У процесі роботи в Укрпатенті фахівці повинні:

 • оволодіти професією в галузі інтелектуальної власності;
 • набути професійних навичок роботи з патентною, науково-технічною інформацією на обладнаних сучасною комп’ютерною технікою автоматизованих робочих місцях для пошуку інформації в кращих базах даних патентних документів;
 • здобути додаткову вищу освіту в Інституті інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія».

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ
КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ

Відділення експертизи заявок на винаходи, корисні моделі та топографії інтегральних мікросхем

1. Відділ фізико-технічних технологій

Напрям підготовки (спеціальності) у таких галузях:

 • машинобудування;
 • механічна обробка матеріалів;
 • транспорт (зокрема залізничний, авіаційний, водний);
 • приладобудування;
 • енергетика (зокрема електроенергетика, теплоенергетика, відновлювальні джерела енергії, ядерна фізика);
 • електротехніка;
 • електроніка.

Перевага буде віддаватися фахівцям у галузі електричних машин та теплотехніки.Більш детальну інформацію можна отримати в начальника відділу фізико-технічних технологій Укрпатенту Катерини Володимирівни Жданенко (тел. 494-05-74).

2. Відділ хіміко-біологічних технологій

Напрям підготовки (спеціальності) у галузі природничих наук:

 • біохімія;
 • молекулярна біологія;
 • генетика;
 • імунологія;
 • цитологія;
 • промислова біотехнологія.

Більш детальну інформацію можна отримати в начальника відділу хіміко-біологічних технологій Укрпатенту
Галини Миколаївни Стецької (тел. 494-06-27).